Biuletyn Informacji Publicznej
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Swarzędzu

Wyszukiwarka

Odnośniki

 • Główny Biuletyn Informacji Publicznej

  www.bip.gov.pl
 • www.pppswarzedz.pl
 • Fotokod z linkiem do tej strony

  Fotokod

Przejdź do: www.pppswarzedz.pl

Treść strony

Nowe oferty pracy od września 2020

 

Ogłoszenie o naborze 1/2020

z dnia 29 kwietnia 2020 r.

Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Swarzędzu ogłasza nabór

 na wolne stanowisko pracy:   nauczyciel – psycholog

1.    Miejsce wykonywania pracy:

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Swarzędzu – Filia w Murowanej Goślinie

      ul. Mściszewska 10,  62-095 Murowana Goślina

2.  Stanowisko:  nauczyciel - psycholog

3.  Wymiar zatrudnienia:  3/4 etatu,  pensum: 15 godzin tygodniowo

4.  Czas trwania umowy:  umowa na czas określony (od dnia 01.09.2020r.)

5.  Wymagania związane ze stanowiskiem:

1)      ukończone studnia jednolite magisterskie na kierunku psychologia oraz posiadanie przygotowania pedagogicznego,

2)      obywatelstwo polskie,

3)      pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

6.  Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

1)       diagnoza psychologiczna dzieci z różnymi problemami rozwojowymi, 

2)       wydawanie opinii i orzeczeń,

3)       objęcie dzieci i młodzieży oraz ich rodziców bezpośrednią pomocą psychologiczną,

4)       wspomaganie nauczycieli i rodziców w realizacji zadań dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych

7.  Wymagane dokumenty:

a)     List motywacyjny 

b)    CV  z uwzględnieniem dokładnego przebiegu pracy  zawodowej,

c)     kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe,

d)    kserokopie świadectw pracy potwierdzające przebieg pracy zawodowej,

e)    kserokopia aktu nadania stopnia awansu zawodowego (jeżeli takie posiada)

f)   oświadczenie kandydata:o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o Ochronie Danych Osobowych (t. j. Dz.U. z 2018 r. poz.1000 ze zm.) w celu przeprowadzenia naboru na stanowisko nauczyciela-psychologa.

8.  Termin składania dokumentów:

1)       CV i list motywacyjny należy przesłać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: pppswarzedz@powiat.poznan.pl wpisując temat „Nabór na stanowisko psychologa”   w terminie do dnia 30 czerwca 2020 r.  

2)       Pozostałe wymagane dokumenty należy dostarczyć na rozmowę kwalifikacyjną.

3)       Z wybranymi kandydatami spełniającymi wymogi zostaną przeprowadzone rozmowy kwalifikacyjne. Informację o zakwalifikowaniu się na rozmowę kwalifikacyjną kandydaci otrzymają telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres wskazany przez kandydata.

 

Ogłoszenie o naborze 2/2020

z dnia 30 kwietnia 2020 r.

  

Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Swarzędzu ogłasza nabór

 na wolne stanowisko pracy:   nauczyciel – pedagog

1.    Miejsce wykonywania pracy:

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Swarzędzu , os. Kościuszkowców 4, 62-020 Swarzędz

2.  Stanowisko:  nauczyciel - pedagog

3.  Wymiar zatrudnienia:  1 etat,  pensum: 20 godzin tygodniowo

4.  Czas trwania umowy:  od dnia 01.09.2020 r.

5.  Wymagania związane ze stanowiskiem:

1)      ukończone studnia jednolite magisterskie na kierunku pedagogika oraz posiadanie przygotowania pedagogicznego,

2)      obywatelstwo polskie,

3)      pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.

6.  Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

1)       diagnoza pedagogiczna dzieci z różnymi problemami rozwojowymi, 

2)       wydawanie opinii i orzeczeń,

3)       wspomaganie dzieci i młodzieży w zależności od ich potrzeb rozwojowych, edukacyjnych i możliwości psychofizycznych;

    4)    współdziałanie na bieżąco ze szkołami, placówkami w ustalonym rejonie działania.

7.  Wymagane dokumenty:

a)     List motywacyjny 

b)    CV  z uwzględnieniem dokładnego przebiegu pracy  zawodowej,

c)     kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe,

d)    kserokopie świadectw pracy potwierdzające przebieg pracy zawodowej,

e)    kserokopia aktu nadania stopnia awansu zawodowego (jeżeli takie posiada)

f)   oświadczenie kandydata:o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o Ochronie Danych Osobowych (t. j. Dz.U. z 2018 r. poz.1000 ze zm.) w celu przeprowadzenia naboru na stanowisko nauczyciela-pedagoga.

8.  Termin składania dokumentów:

1)       CV i list motywacyjny należy przesłać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: pppswarzedz@powiat.poznan.pl wpisując temat „Nabór na stanowisko pedagoga w terminie do dnia 30 czerwca 2020 r.  

2)       Pozostałe wymagane dokumenty należy dostarczyć na rozmowę kwalifikacyjną.

3)       Z wybranymi kandydatami spełniającymi wymogi zostaną przeprowadzone rozmowy kwalifikacyjne. Informację o zakwalifikowaniu się na rozmowę kwalifikacyjną kandydaci otrzymają telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres wskazany przez kandydata.

 

      

drukuj (Nowe oferty pracy od września 2020)

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-02-07 14:30
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2020-05-07 08:57

drukuj całą stronę

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 3089
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2020-05-07 08:57