Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Nawigacja

Treść strony

Organy i osoby sprawujące poszczególne funkcje i ich kompetencje

 

  1. Organami Poradni są:

- Dyrektor Poradni

- Rada Pedagogiczna

2. Kompetencje Dyrektora Poradni:

-jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w Poradni osób: pracowników pedagogicznych, administracji i obsługi

Decyduje w szczególności w sprawach:

- zatrudniania i zwalniania pracowników

- przyznawania nagród i wymierzania kar porządkowych

- występowania z wnioskami- po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej-w sprawach oznaczeń, nagród i innych wyróżnień.

3. Dyrektor Poradni kieruje bieżącą działalnością merytoryczną Poradni oraz reprezentuje ją na zewnątrz.

4.Sprawuje nadzór merytoryczny w stosunku do pracowników pedagogicznych.

5. Realizuje uchwały Rady Pedagogicznej podjęte w ramach jej kompetencji stanowiących, zwłaszcza niezgodnie z prawem uchwały Rady Pedagogicznej i przekazuje je do rostrzygnięcia przez organ prowadzący Poradnię.

6.Organizuje obsługę administracyjną Poradni.

7.Wykonuje zadania wynikające z przepisów szczegółowych.

- ustala kalendarz organizacji roku szkolnego

- ustala przydział czynności pracowników

- przewodniczy posiedzeniom Rady Pedagogicznej

- przewodniczy posiedzeniom zespołu orzekającego

- zapewnia na terenie Poradni warunki BHP, higieniczno- sanitarne i przeciwpożarowe

- podejmuje decyzję, które wynikają z przepisów szczegółowych, uchwały Rady Pedagogicznej oraz innych sytuacji szczególnych.

  • opublikował: Administrator Systemu
    data publikacji: 2013-04-04 11:38
  • opublikował: Administrator Systemu
    data publikacji: 2013-04-04 11:27
  • opublikował: Administrator Systemu
    data publikacji: 2013-04-04 11:26

drukuj całą stronę

Opis strony


Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 2214
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2013-04-04 11:27

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Swarzędzu

Os. Kościuszkowców 4, 62-020 Swarzędz

Dane kontaktowe

tel. +48 61 817 49 51
www.poradnie.powiat.poznan.pl
e-mail: pppswarzedz@powiat.poznan.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek 8:00- 18:00
wtorek 8:00- 18:00
środa 8:00- 18:00
czwartek 8:00- 18:00
piątek 8:00- 16:00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 52867
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2019-05-08 12:46

Stopka strony

Projekt i wykonanie: extranet.pl