Biuletyn Informacji Publicznej
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Swarzędzu

Wyszukiwarka

Odnośniki

 • Główny Biuletyn Informacji Publicznej

  www.bip.gov.pl
 • www.pppswarzedz.pl
 • Fotokod z linkiem do tej strony

  Fotokod

Przejdź do: www.pppswarzedz.pl

Treść strony

Organy i osoby sprawujące poszczególne funkcje i ich kompetencje

 

 1. Organami Poradni są:

- Dyrektor Poradni

- Rada Pedagogiczna

2. Kompetencje Dyrektora Poradni:

-jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w Poradni osób: pracowników pedagogicznych, administracji i obsługi

Decyduje w szczególności w sprawach:

- zatrudniania i zwalniania pracowników

- przyznawania nagród i wymierzania kar porządkowych

- występowania z wnioskami- po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej-w sprawach oznaczeń, nagród i innych wyróżnień.

3. Dyrektor Poradni kieruje bieżącą działalnością merytoryczną Poradni oraz reprezentuje ją na zewnątrz.

4.Sprawuje nadzór merytoryczny w stosunku do pracowników pedagogicznych.

5. Realizuje uchwały Rady Pedagogicznej podjęte w ramach jej kompetencji stanowiących, zwłaszcza niezgodnie z prawem uchwały Rady Pedagogicznej i przekazuje je do rostrzygnięcia przez organ prowadzący Poradnię.

6.Organizuje obsługę administracyjną Poradni.

7.Wykonuje zadania wynikające z przepisów szczegółowych.

- ustala kalendarz organizacji roku szkolnego

- ustala przydział czynności pracowników

- przewodniczy posiedzeniom Rady Pedagogicznej

- przewodniczy posiedzeniom zespołu orzekającego

- zapewnia na terenie Poradni warunki BHP, higieniczno- sanitarne i przeciwpożarowe

- podejmuje decyzję, które wynikają z przepisów szczegółowych, uchwały Rady Pedagogicznej oraz innych sytuacji szczególnych.

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2013-04-04 11:38

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2013-04-04 11:26

drukuj całą stronę

Opis strony


Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 2518
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2013-04-04 11:27